Tłumaczenia


Wykonujemy tłumaczenia zwykłe i przysięgłe z języka niemieckiego i jezyka angielskiego. Nasze tłumaczenia wykonywane są w miarę możliwości z zachowaniem formatu i układu graficznego dokumentów źródłowych. W przypadku skomplikowanego układu, dokumentów pisanych odręcznie i trudnych do odczytania starodruków ustalamy stawkę indywidualną.

Jedna strona tłumaczenia przysięgłego obejmuje 1125 znaków ze spacjami i zgodnie z ustawą każda kolejna rozpoczęta strona liczona jest jako cała.

Jedna strona tłumaczenia zwykłego obejmuje 1500 znaków ze spacjami a liczba znaków jest zaokrąglana do połowy strony.

Liczba znaków ustalana jest w oparciu o wskazania licznika znaków programu Word.

Standardowe tłumaczenia, takie jak dokumenty samochodowe, różne zaświadczenia o objętości do 10.000 znaków wykonujemy w tym samym dniu. Powiadomienie o gotowości tłumaczenia do odbioru następuje za pośrednictwem wiadomości SMS. Większe zlecenia wg indywidualnych ustaleń.

Na życzenie wykonujemy także rozmowy telefoniczne w języku niemieckim z telefonu klienta.

Dokumenty


Aby wykonać tłumaczenie dokumentów nie trzeba do nas przyjeżdżać. Wystarczy wysłać dokumenty pocztą elektroniczną na adres cdi4@wp.pl. Po zapoznaniu się z dokumentem, dokonaniu wyceny i określeniu terminu wykonania, wysyłamy stosowną informację (z reguły w ciągu 1 godziny). Od chwili akceptacji przez klienta przesłanej przez nas wyceny i terminu wykonania umowa jest uznawana za zawartą. Klient związany jest ceną a my terminem.

Odbiór dokumentów odbywa się w naszym biurze. W przypadku tłumaczenia przysięgłego należy przedłożyć oryginały tłumaczonych dokumentów. Bez oryginałów tłumaczenie nie zostanie wydane.

Dla stałych klientów istnieje możliwość rozliczeń miesięcznych przelewem.

Dla dokumentów pisanych odręcznie, starodruków, itp. cena ustalana jest indywidualnie.


Warto wiedzieć


Poświadczenia przez tłumacza przysięgłego wymagają z reguły dokumenty urzędowe, akty notarialne, apostille, deklaracje woli oraz wszelkie dokumentu przedkładane w sądzie i w urzędzie skarbowym. Wszelkiego rodzaju instrukcje obsługi, regulacje unijne, korespondencja i inne dokumenty do użytku własnego nie wymagają formy przysięgłej i nie znaczy to, że tłumaczenie ich jest gorszej jakości.
  • Kupującym samochody polecamy umowy dwujęzyczne PL/DE lub PL/ENG, które nie wymagają tłumaczenia, o ile nie dokonuje się w nich wpisów w języku obcym.
  • Cena tłumaczenia kompletu standardowych dokoumentów rejestracyjnych jednego samochodu wynosi 120 zł bez umowy. Dokumenty celne, ze względu na ich zróżnicowanie, liczone są od strony.
  • Weryfikacja i uwierzytelnianie tłumaczeń własnych klienta do formy przysięgłej, dotyczy tylko tekstów, w których ilość ewentualnych poprawek utrzymuje się na poziomie do 5%. Większa ilość poprawek kwalifikuje weryfikowany tekst jako tłumaczenie.
  • Przesyłane do tłumaczenia dokumenty powinny być skanowane w rozdzielczości 300-400 dpi w odcieniach szarości lub w kolorze. Zdjęcia dokumentów poniżej tej rozdzielczości lub z dużymi przekosami nie są materiałem, na podstawie którego można sporządzić wiarygodną wycenę.
  • Fizyczna ilość stron tekstu źródłowego nie ma znaczenia przy sporządzaniu wyceny. W zależności od wielkości czcionki na jednej stronie może mieścić się do 5000 znaków. Podstawą wyceny jest zawsze ilość znaków tekstu źródłowego w dokumencie.

Ceny


Nie jesteśmy płatnikiem podatku VAT, dlatego ceny naszych tłumaczeń są bardziej konkurencyjne niż w innych biurach.

Cena za jedną stronę tłumaczenia przysięgłego w poszczególnych kombinacjach językowych wynosi:

Para językowa Cena Para językowa Cena
NIEMIECKI -> POLSKI 40 zł POLSKI -> NIEMIECKI 45 zł
ANGIELSKI -> POLSKI 40 zł POLSKI -> ANGIELSKI 45 zł
NIEMIECKI -> ANGIELSKI 50 zł ANGIELSKI -> NIEMIECKI 50 zł
UKRAIŃSKI -> POLSKI TEL. 513 812 238

Cena za jedną stronę tłumaczenia zwykłego w poszczególnych kombinacjach językowych wynosi jak wyżej lecz obejmuje większą liczbę znaków.

Wystawiamy rachunki uproszczone.

Cennik ważny do 31.12. 2023 r.


Kontakt z naszym biurem


Biuro tłumaczeń ŁódźTłumaczenia można składać i odbierać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00.
W weekendy wedle indywidualnych ustaleń.

Nasz adres:

CDI Katarzyna Oziemska
Tłumacz przysięgły języka niemieckiego nr TP/3429/05
ul. Wróblewskiego 17/17a lok. 19
93-578 Łódź

tel. 42 683 21 17
kom. 512 157 917
cdi4@wp.pl